Právu to potvrdil náměstek ministra pro oblast vězeňství Daniel Volák. "Ten nápad se mnou nebyl konzultován a já jsem s ním vyjádřil zásadní nesouhlas," uvedl na adresu návrhu, který letos dostaly soudy k připomínkování a o němž jako první informovalo Právo v březnu.

Šlo v principu o jednoduchý záměr, který by v krátké době mohl přivést na svobodu až deset tisíc z víc než 23 tisíc tuzemských vězňů. Počítal s tím, že by do paragrafu 88 trestního zákona přibyly dva odstavce, podle nichž by vězni odsouzení za lehčí delikty byli předčasně propouštěni automaticky, pokud se ve vězení chovali vzorně, tedy pokud jim nebyl uložen kázeňský trest.

Jsem zcela jednoznačně přesvědčen o tom, že žádné automatické propouštění nebude.náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák

Pachatelé přečinů odsouzení k trestům do tří let by se pak dostali na svobodu po uplynutí jedné třetiny trestu, pachatelé zločinů s maximálně pětiletým trestem po odpykání poloviny trestu.

Návrh, který by ve svém důsledku znamenal největší masové propouštění vězňů od prezidentské amnestie z roku 1990, však zděsil především soudce. Ti rovnou pohrozili, že v případě jeho schválení začnou udělovat delikventům vyšší tresty, aby do skupiny pro automatické propuštění po uplynutí části trestu nespadali.

"Od začátku jsem byl velmi zdrženlivý a po odborných diskusích jsem zcela jednoznačně přesvědčen o tom, že žádné automatické propouštění nebude," uvedl Volák. Aktivitu ministerstva z počátku roku označil za ukvapenou.

Problém trvá dál

K projektu se dnes už nikdo nehlásí. Kdo konkrétně za návrhem stál, nelze podle ředitelky kabinetu ministra spravedlnosti Veroniky Ludvíkové říct, protože podobné náměty jsou prý kolektivním dílem různých odborů.

Naléhavý problém, jak snížit počet vězňů, které už věznice nejsou schopny pojmout, tak zůstává zatím nevyřešen. "V jednání je několik legislativních opatření, která ale nechceme zatím zveřejňovat. Nejprve musí být konzultována s odborníky," podotkla Ludvíková.

Podle Voláka pokračuje i v letošním roce trend navyšování počtu vězňů. "Blížíme se k hranici čtyřiadvaceti tisíc," řekl náměstek ministra. Přestože vězeňská služba převzala od ministerstva vnitra několik nevyužívaných azylových zařízení, která postupně přetváří na věznice a počty cel navyšují na úkor skladů a dalších nebytových prostor i dosavadní věznice, kapacita stále nestačí.

Resort navíc nevystačí s rozpočtem na stravu, ošacení a ostrahu stále většího počtu vězňů a žádá proto vládu o uvolnění 940 miliónů korun z rozpočtových rezerv.